Arbeidsreglement en privacy

Privacy / Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de medewerker en/of kandidaat medewerker.

Wij melden U dat BZIO een geheel van verwerkingen zal verrichten aangaande de verstrekte persoonsgegevens, die louter gericht zijn voor :

  • Selectie & werving en
  • De uitvoering van de arbeidsovereenkomst  tussen de werkgever en de werknemer:
    • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen als werkgever in het kader van de arbeidsrelatie;
    • Voor de noodzakelijke goede werking van de instelling.

U vindt gedetailleerde informatie en finaliteiten in het privacyreglement hier

Dit reglement is opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel de GDPR van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en is van toepassing op alle entiteiten (revalidatieziekenhuis IMBO, WZC Het Verhaal en het Gezondheidscentrum / zorghotel Koninklijke Villa).

Deze wetgeving (GDPR) kent aan de  betrokkene diverse rechten toe. De meeste rechten bestonden echter ook al onder de (Belgische) Wet  op verwerking van  persoonsgegevens.

Om een van deze rechten uit te oefenen, vult u het aanvraagformulier in.

De functionaris voor gegevensbescherming evalueert uw aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van 1 maand (en in geval van complexe vragen: 2 maand) om u een antwoord te geven.

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) kan door iedere medewerker/ex-medewerker gecontacteerd worden in verband met alle aangelegenheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens in BZIO via dpo@bzio.be  of  via 059 559 267 – intern nummer 7017.

Arbeidsreglement (875.69Kb) Privacy van de werknemer (248.3Kb) Aanvraagformulier GDPR voor werknemers (394.07Kb) Arbeidsreglement bijlagen (2.63Mb)