BZIO behaalt de IIP accreditering

Het belang om te gaan investeren in de medewerkers neemt  toe. Menselijk kapitaal is heel belangrijk en kennis, vaardigheden en motivatie zijn  de grondstoffen van de toekomst.  Investeren in de ontwikkeling van werknemers is geen vrijblijvende oefening. Er wordt een return verwacht in die zin dat de investeringen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. In Groot-Brittannië is daarvoor enkele jaren geleden een model ontwikkeld dat nu ook in België aan een veroveringstocht is begonnen: Investors in People (IIP).
Investors in People is een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid en is gebaseerd op drie principes:

  • Een eerste basisprincipe gaat na in welke mate de organisatie strategieën heeft ontwikkeld om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Een Investor in People ontwikkelt immers effectieve strategieën om de prestaties van de organisatie te verbeteren met behulp van haar mensen.
  • In een tweede basisprincipe wordt onderzocht of er vanuit de plannen ook effectief concrete acties op het terrein ondernomen worden om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Het is immers volstrekt logisch dat een Investor in People daadwerkelijk stappen zet om de prestaties van de organisatie te verbeteren met behulp van haar mensen.
  • Het derde basisprincipe tenslotte is de evaluatie van het effect op de prestaties van de organisatie. Een Investor in People wordt verondersteld het effect te kunnen aantonen van zijn investering in mensen op de prestaties van de organisatie. De immer groeiende nood om vanuit HRM de “harde” meetpunten te gaan definiëren (we denken hier onder andere aan de return on investment van opleidingen) vindt hier zeker een antwoord.

Deze drie basisprincipes zijn op hun beurt uitgewerkt in tien indicatoren die voor alle soorten en groottes van organisaties toepasbaar zijn en aangeven welke bewijsvoering (in totaal negenendertig concrete bewijzen) telkens nodig is.

Certificaat Investors in People (31.48Kb)