Facturatiemedewerker

U verzamelt, registreert, controleert en verbetert gegevens gerelateerd aan de tarificatie en facturatie voor het ziekenhuis (software-Obasi©) als voor de dienst RVT (software-Geracc©). U staat in voor de opvolging van het debiteurenbeheer. U staat in voor het onthaal van patiënten die zich wensen te informeren inzake hun factuur (frontdesk facturatie). U beantwoordt de interne en externe telefonische oproepen binnen de dienst. U neemt contact op met de mutualiteiten om problemen i.v.m. de tarificatie op te lossen. U werkt hiervoor nauw samen met de collega(’s) binnen de dienst