Hostess in verpleegeenheid

U staat in voor de bevraging en distributie van de maaltijden
op een verpleegeenheid van het revalidatieziekenhuis • U
ondersteunt de zorgequipe in onthaal- en hoteltaken rond de
patiënt. In het weekend voert u gedelegeerde zorgkundige
taken uit.