Revalidatie arts

Uw Functie:

De associatie waarbij je zal aansluiten bestaat momenteel uit 3 artsen met erkenning Fysische Geneeskunde en Revalidatie. Binnen de dienst is er een bijzondere expertise aanwezig binnen zowel ambulante als residentiële zorg met uitgebreide consultatiemogelijkheid en een divers aanbod van technische prestaties (electroneuromyografie, echografie, extra-corporele shockwave therapie, botox-infiltraties, …).

Uw Profiel:

Je genoot een algemene brede opleiding en bent erkend als arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie en bent bereid de bijkomende erkenning inzake locomotorische revalidatie te behalen. Artsen-specialisten in opleiding worden eveneens aangemoedigd hun interesse kenbaar te maken.

Ons aanbod:

Wij bieden een voltijdse of deeltijdse betrekking van arts-specialist als zelfstandige met aandacht voor jouw ambities. Zelfstandige activiteit in een categoraal Revalidatie-ziekenhuis en Gezondheidscentrum gelegen op een idyllische plaats te Oostende.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur en CV overmaken aan Dhr. Marc van Roosbroeck, voorzitter raad van Bestuur op marc.vanroosbroeck.lokeren@gmail.com en Dr. Inge Bru, diensthoofd revalidatie op inge.bru@bzio.be Verdere informatie kan bekomen worden bij Dr. Inge Bru op 059/559.244.