Teamleider voor zorgdepartement

Binnen BZIO is het leidinggevend vermogen van strategisch belang. De teamleider vervult een cruciale rol in het vertalen en realiseren van de zorg voor de medewerker op de werkvloer.