Woonzorgcentrum Het Verhaal in Oostende

BZIO NEEMT EXTRA MAATREGELEN OM ONZE PATIËNTEN EN ZORGVERSTREKKERS TE BESCHERMEN TEGEN DE VERDERE VERSPREIDING VAN HET NIEUWE CORONA VIRUS COVID 19

 • Bewoners dragen steeds een mondmasker waarbij mond en neus bedekt zijn. Uitgezonderd in de kamer.

 • Bezoekregeling:

  • Vanaf 19/08/2020 wordt de bezoekregeling versoepeld in het revalidatieziekenhuis en het woonzorgcentrum.

   Er wordt dagelijks 1 bezoeker op de kamer van de patiënt toegelaten.  Deze bezoeker moet steeds dezelfde persoon zijn.

   Het bezoek wordt toegelaten tussen 10 en 18 uur. Om 20 uur moet iedere bezoeker de instelling hebben verlaten. Voor het revalidatieziekenhuis wordt geen bezoek toegelaten tijdens de therapie uren van de patiënt.

   Bezoekers met  COVID  19 infectiesymptomen worden niet toegelaten. 

   Wij vragen om de richtlijnen, die U bezorgd worden aan de ingang  van het ziekenhuis, strikt op te volgen.

 • Bezoek aan palliatieve bewoner:

  1. Eén bezoeker per dag gedurende max 1 uur.  (max 3 verschillende personen).

  2. Wanneer de klinische toestand van de patiënt zeer snel achteruitgaat kunnen er per dag 2 personen gezamenlijk worden toegelaten zonder tijdsbeperking).  Behandelend arts beslist vanaf wanneer dit kan toegelaten worden.

Woonzorgcentrum Het Verhaal maakt deel uit van de revalidatiekliniek IMBO aan de zeedijk in Oostende. Omdat het een kleine entiteit is, kunnen we een zeer persoonlijke benadering realiseren voor zwaar zorgbehoevende personen.

Een veilige thuis

Het Verhaal staat voor individuele en belevingsgerichte zorg, die afgestemd wordt op de specifieke behoeften en vragen van de bewoners. Met een deskundige zorgequipe wensen we een familiale en huiselijke sfeer te creëren in het woonzorgcentrum. Zo streven we voor iedereen naar een zo groot mogelijk fysiek en psychisch welbevinden.

Wonen en leven

WZC Het Verhaal biedt gespecialiseerde zorg aan personen met dementie of een NAH. Maar ook voor comapatiënten of kwetsbare ouderen die gebruik willen maken van het dagverblijf biedt het Woonzorgcentrum in Oostende een veilige thuis.

Verzorgingsteam

Het woonzorgcentrum beschikt over 25 RVT-bedden, waarvan 5 comabedden. In het zorgt een deskundig verpleegkundig team voor 24/24 permanentie. Kinesisten en ergotherapeuten staan in voor dagelijkse bewegingstherapie. Zo geven we alle bewoners de kans om hun zelfredzaamheid zo lang mogelijk te behouden. 

Nieuws

19 september

BZIO sluit engagementsverklaring met GVO groep af

Op 26 augustus werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen BZIO en woonzorggroep GVO (Gast  Vrij Omgeven).  Deze groep beheert binnen onze provincie  9 woonzorgcentra (WZC)

Enerzijds verbindt BZIO er zich o.a. toe om:

Lees meer

Activiteit

Openingsuren

De uren van bezoek zijn steeds vrij mits rekening te houden met de verzorging en individuele noden van de bewoner.

Parkeergelegenheid naast het gebouw (reglement)

Het Verhaal
Zeedijk 286-288
8400 Oostende