Comabedden

Het Verhaal in Oostende biedt 5 comabedden aan. Zo krijgen patiënten die na een ongeval of een beroerte in een comateuze toestand terechtkomen een gepaste woonomgeving. Onze dienstverlening en expertise staat zowel voor jonge als voor oudere comapatiënten open. 

Gespecialiseerde zorg voor comapatiënten

PNVS staat voor Persisterende NeuroVegetatieve Status. MRS staat voor Minimale Responsieve Status. Wanneer de hoop op een volledige terugkeer van het bewustzijn is opgegeven, hebben deze comapatiënten nood aan een aangepaste huisvesting en zorgstructuur. Sinds 1 juli 2004 heeft de BZIO-groep daarom 5 erkende bedden voorbehouden voor deze doelgroep.

Gespecialiseerde comazorg

Wij willen streven naar een zo hoog mogelijk fysisch, psychisch en sociaal welbevinden voor alle comapatiënten. Daarvoor werken we nauw samen met de expertisecentra in Vlaanderen. Ons multidisciplinair team bestaat uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen, verzorgenden en de eigen huisarts.

Basale stimulatie

Basale stimulatie is een manier om mensen te benaderen die ernstige beperkingen vertonen in hun beweging, waarneming en communicatie. De verzorger lokt lichamelijke, bewegings- en trillingservaringen uit bij mensen die dit zelf niet of nauwelijks kunnen. Deze lichaamsgebonden ervaringen doen de comapatiënt zijn lichaam voelen en gewaarworden als vertrekpunt om mogelijks ook met de ruimere omgeving in contact te komen.

Wil u meer weten over onze zorg voor comapatiënten of wenst u een rondleiding? Aarzel niet om ons te contacteren