Revalidatiecentrum

In het IMBO werkt u onder begeleiding van een interdisciplinair team aan uw revalidatie. Altijd op een eigentijdse en menselijke wijze.

Lees meer

Woonzorgcentrum

Het Verhaal biedt een veilige thuis aan zwaar hulpbehoevende mensen en comapatiënten. Maak kennis met ons huis. 

Lees meer

Koninklijke villa

In de Koninklijke Villa kunt u op adem komen na een operatie of medische behandeling. Uw wellbeing staat centraal.

Lees meer

Nieuws

14 december

Richtlijnen voor bezoekers

Richtlijnen bezoek tijdens feestdagen

Geachte patiënt, bewoner en bezoeker,

Dat 2020 een bijzonder jaar is, daar hoeven we jullie al lang niet meer van te overtuigen. Ook het eindejaar en de feestdagen zullen we dit jaar met z’n allen anders moeten aanpakken. Wij zijn ervan overtuigd dat jullie begrijpen dat voor ons de veiligheid van onze patiënten, bewoners en medewerkers een “topprioriteit” is tijdens dit Corona eindejaar. Hoewel we vanuit deze optiek als ziekenhuis en woonzorgcentrum helaas nog steeds geen bezoek kunnen toelaten, hebben we toch beslist om jullie tijdens de eindjaarperiode een “Coronaproof” bezoek te gunnen. U snapt dat dit bezoek een bepaald risico inhoudt en u zal waarschijnlijk aanvaarden dat dit bezoek daarom onder zeer strikte afspraken dient te gebeuren.

 • Elke patiënt kan één keer tijdens de Kerstperiode (25, 26 of 27 december) en één keer na Nieuwjaar (1, 2 of 3 januari) bezoek ontvangen. Het gaat twee maal om dezelfde vaste bezoeker.
 • De bezoeker mag maximaal één uur aanwezig blijven.
 • Aan het onthaal van de organisatie zal u als bezoeker uw handen dienen te ontsmetten en zal u  (gratis) een chirurgisch mondmasker krijgen, dit ter vervanging van een eigen mondmasker.
 • U wordt als bezoeker door een medewerker van BZIO begeleidt naar de cafetaria waar het bezoek onder veilige omstandigheden zal worden georganiseerd. De bezoekers van het woonzorgcentrum melden zich aan op het woonzorgcentrum, waar een medewerker hen zal begeleiden naar één van de publieke ruimtes waar u de bewoner kunt bezoeken.
 • Tijdens het bezoek houden zowel de patiënt, bewoner en bezoeker ten allen tijde hun mondmasker (neus en mond bedekt!) op.
 • De afstand (minimaal 1,5 m) die door de medewerkers wordt voorzien tussen patiënt, bewoner en bezoeker blijft behouden. Elke vorm van lichamelijk contact is verboden.
 • Geschenken kunnen via de medewerker die toezicht houdt, aan de patiënt/bewoner worden overhandigd. De reden dat u dit zelf niet mag geven, is om de afstandsregels niet te overtreden.
 • Samen met de bewoner/patiënt een glas drinken of iets eten, kan helaas niet.
 • Een aanvraag voor bezoek kan via de eenheid.

Zoals eerder gezegd zijn deze strenge richtlijnen de enige garantie op een veilig bezoek. Indien de medewerkers vaststellen dat u zich hieraan niet houdt, zullen zij u vragen in het belang van de bewoner/patiënt het bezoek te onderbreken en de organisatie te verlaten. U zal dan ook bij een volgend bezoekmoment niet meer welkom zijn.

Lees meer

Activiteit

28 juli

Richtlijnen voor patiënten

Gehospitaliseerde patiënten

 1.  Vóór opname:
  • Over een negatieve CPR test beschikken

  • Gedurende de laatste 14 dagen geen CORONA COVID 19 symptomen vertonen (koorts, hoesten, niezen, ...)

  • Gedurende de laatste 14 dagen geen contact hebben gehad met positief geteste CORONA COVID 19 personen

 2. Patiënten dragen steeds een mondmasker waarbij mond en neus bedekt zijn. Uitgezonderd in de kamer.
 3. Patiënten in een 2 persoonskamer houden zoveel mogelijk een afstand van  1.5 m tot hun kamergenoot

 4. Patiënten betreden geen kamers van andere patiënten

 5. Proefweekends:

  • Therapeutische proefweekends worden afgeschaft. Wanneer patiënten die in aanmerking kwamen voor een therapeutisch weekend en op ontslag vertrekken kunnen ze heropgenomen worden mits een negatieve PCR test.

Ambulante patiënten

De ambulante therapie, consultaties en radiologie worden mits het toepassen van onderstaande voorzorgsmaatregelen verder gezet:

 • Kom alleen naar het ziekenhuis.  Een begeleider wordt enkel toegestaan bij personen waarbij begeleiding is vereist.  Voor de begeleider gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij de patiënt.

 • Kom niet naar het ziekenhuis als u zich ziek voelt. (Mocht er bij U de eerste 14 dagen na uw bezoek aan onze organisatie corona covid 19 worden vastgesteld dan meldt u dit zo vlug mogelijk via ons centraal telefoonnummer: 059/705181 of via email: info@bzio.be.

 • Draag een eigen mondmasker waarbij neus en mond steeds zijn bedekt.

 • Respecteer in de wachtzaal of in de therapieruimte steeds een afstand van 1.5 m.

 • Was of ontsmet de handen regelmatig.

 • Blijf niet langer dan nodig in het ziekenhuis.  Kom maximum 15 minuten te vroeg. Zo niet zijn wij genoodzaakt u buiten te laten wachten.

 • Volg de richtlijnen van onze medewerkers op.

Lees meer

Gezondheids- en revalidatiecentrum in Oostende: BZIO

Het BZIO, of Bundeling Zorginitiatieven Oostende, bundelt een reeks zorginitiatieven in Oostende. Zo kunnen we elke patiënt revalidatie en zorg op maat aanbieden.

Alle zorgen onder één koepel

Het BZIO is in eerste instantie een revalidatiecentrum in Oostende voor patiënten met aandoeningen aan het neurologische stelsel of bewegingsstelsel. Met een multidisciplinair team streven we naar functionele en menselijke herconditionering op een wetenschappelijk hoogstaand niveau. Woonzorgcentrum Het Verhaal maakt deel uit van het ziekenhuis in Oostende en biedt gespecialiseerde zorgen aan zwaar hulpbehoevende mensen.

Op adem komen

Het zorgaanbod uit het revalidatiecentrum en WZC wordt aangevuld met de unieke formule van de Koninklijke Villa. In dit zorghotel in Oostende kunnen patiënten met een zorgvraag of chronische ziekte in alle rust aan zee revalideren. We bieden speciale zorgprogramma’s voor oncologische revalidatie, of patiënten met diabetes. Een breed gamma wellbeing-activiteiten zorgt ervoor dat u opnieuw leert genieten.  

Revalidatie op maat

In het revalidatiecentrum staat de patiënt centraal. Elk voorschrift wordt dan ook opgemaakt volgens en afgestemd op uiterst specifieke zorgvragen. Daarbij beogen we altijd een socio-familiale en professionele re-integratie