kwaliteit

  • Het management en de medewerkers van  het BZIO hechten veel waarde aan patiëntveiligheid. 

    De  hoofdgeneesheer is de eindverantwoordelijke voor de patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis en hij kan hierbij rekenen op de  ondersteuning van tal van medewerkers en op de inbreng van patiënten (door middel van patiënttevredenheidsenquêtes en allerhande andere bevragingen).

    Projecten in samenwerking met de overheid